------ R E K L A M A ------
Books!

Wykaz stacji na falach krótkich

Fale krótkie zadziwiają bogactwem stacji, które można tu usłyszeć. Stacje europejskie przeplatają się z sygnałami z innych kontynentów. Często nie daje się zidentyfikować stacji nadającej w nieznanym języku. Dlatego zamieszczamy tabele, dzięki którym znając częstotliwość i czas można z dużym prawdopodobieństwem określić nazwę stacji.

 

 

Pierwowzorem wykazu były dane zamieszczone na stronie http://www.eibispace.de/. Po  zaktualizowaniu wykaz został przesortowany w wygodny dla odbiorcy sposób. Pozostawiono angielskie nazwy języków oraz oznaczenia dni. W razie zauważenia braków lub błędów - prosimy o kontakt.

Ze względu na objętość tabelę podzielono na części. Jako granicę pomiędzy MF a SW przyjęto częstotliwość 2300kHz - początek pasma 120m.

Warto pamiętać o różnicach w przydziale i wykorzystaniu pasm radiowych w różnych częściach świata. Kula ziemska podzielona została na trzy regiony:

- Region 1 obejmuje Europę, Afrykę, część Azji Mniejszej, cały obszar Rosji i byłych republik ZSRR.

- Region 2 to obszary obu Ameryk.

- Region 3 to Azja (bez Rosji i terenów byłego ZSRR), Australia i Oceania.

Wykorzystanie poszczególnych częstotliwości w każdym z Regionów może się różnić. Występują też rozbieżności w zakresach poszczególnych pasm.


Korzystnie z tabel:

Znając częstotliwość stacji należy sprawdzić godziny nadawania* (podane w UTC) a następnie w miarę możliwości określić język przekazu. W większości sytuacji wystarczy to żeby z dużą dokładnością określić źródło sygnału.


Dodatkowo tabela zawiera informację o kraju nadawania oraz zakładanym rejonie odbioru. Najsilniej będą zwykle odbierane stacje, które nadają dla Europy. Sygnały stacji, których emisja skierowana jest w inne rejony świata pojawiać się będą rzadziej i zwykle słabiej. Jednak dzięki temu, że warunki propagacyjne na falach krótkich są zmienne, zdarzyć się może usłyszenie sygnału teoretycznie prawie niemożliwego do odebrania w Europie.

DOSTĘPNE TABELE:

2300 - 2999 kHz

3000 - 3999 kHz

4000 - 4999 kHz

5000 - 5999 kHz

6000 - 6999 kHz

7000 - 7999 kHz

8000 - 8999 kHz

9000 - 9999 kHz

10000 - 10999 kHz

11000 - 11999 kHz

12000 - 12999 kHz

 

Kolejne tabele zostaną dodane niebawem.

* cyfry w kolumnie dni nadawania oznaczają dni tygodnia.


Inne ciekawe strony:

www.short-wave.info


 

By: Joomla Free Templates