------ R E K L A M A ------

Oznaczenia elementów regulacyjnych CB Radio

Każde CB Radio posiada szereg elementów regulacyjnych, pokręteł i przełączników potrzebnych podczas użytkowania. Warto poznać ich funkcje już przed zakupem radia. Pozwoli to wybrać najlepsze do oczekiwań radio i uniknąć rozczarowania. Znajomość elementów obsługowych jest też bardzo ważna podczas używania CB Radia gdyż pomaga świadomie korzystać z jego funkcji.

 

Każde CB Radio ma mniej lub więcej pokręteł i przełączników. Przedstawiamy opis najczęściej spotykanych. Przyjęto kolejność : od najważniejszych do najrzadziej używanych.


Volume (vol) - pokrętło, czasem suwak głośności. Decyduje o tym jak głośno słychać korespondenta. W radiach wyposażonych w funkcję megafonu (PA) dodatkowo służy do ustawienia jego wzmocnienia.

Squelch (sql) - blokada szumu.  Pokrętło, czasem suwak służący do wyciszania szumu przy braku sygnału od korespondenta. Funkcja ta występuje w każdym urządzeniu CB na rynku, czasem jest uzupełniana o układ automatyki ASC. Ustawienie pokrętła squelch polega na pokręceniu w lewo aż do usłuszyszenia szumu na wolnym kanale a następnie powolnym kręceniu w prawo aż do zaniku szumu. Punkt zaniku szumu jest najlepszym ustawieniem squelch. Dalsze kręcenie w prawo powoduje, że squelch będzie odcinał słabsze stacje.

Channel - pokrętło lub przyciski zmiany kanałów, często oznaczone strzałkami w dół i w górę.

AM/FM - przełącznik rodzaju emisji. W Polsce najczęściej używana jest modulacja AM, w innych krajach Europu dominuje FM.

RF gain - regulacja czułości odbiornika. Bardzo przydatna funkcja, niestety nieobecna w tańszych CB Radio. Regulacja czułości pozwala pozbyć się uciążliwych zakłóceń, bardzo często występujących np. w miastach.

Local/DX (Local/HW) - dwustanowy przełącznik czułości radia. Występuje zamiast RF Gain.  Działa podobnie jak on, jednak umożliwia tylko dwa skrajne ustawienia czułości: małą albo dużą.

NB/ANL - włączenie funkcji redukcji zakłóceń.

S.RF/SWR - przełącznik wskazań wyświetlacza (lub wskazówki analogowego wskaźnika). W położeniu S.RF pokazuje on siłę sygnału odbieranego i nadawanego, w pozycji SWR - współczynnik fali stojącej. Bardzo przydatny do doraźnej kontroli stanu anteny.

Ch.19 - Przycisk lub przełącznik blokujący radio na kanale 19 (drogowym).

Lock - blokada przycisków radia. Występuje także w formie CH.lock służąc do blokowania przełączania kanałów.

Mic gain - wzmocnienie mikrofonu. Funkcja decydująca o głośności z jaką słyszą nas korespondenci.  Zwykle jest ustawiona na wartość maksymalną, jednak czasem warto ją zmniejszyć, np. gdy w aucie panuje hałas.

Fil/out - pokrętło lub przełącznik barwy dźwięku.

Memory (memo) - przycisk programowania pamięci kanałów. Występuje w radiach posiadających pamięci kanałów wywoływane przyciskami np: M1 - M4.

Scan - włączenie przeszukiwania (skanowania) kanałów. Radio zatrzyma się na kanale, na którym odnajdzie sygnał otwierający blokadę szumów.

Ch.9/Emergency - zwykle w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Przycisk lub przełącznik umożliwiający szybkie przejście na kanał 9 - zwyczajowo używany do wzywania pomocy.

PA - funkcja megafonu. Megafon (głośnik) podłącza się pod dedykowane gniazdo CB Radia.


By: Joomla Free Templates