------ R E K L A M A ------

Strojenie anteny CB Radio w samochodzie

Strojenie anteny jest czynnością konieczną dla zapewnienia optymalnej pracy CB Radio. Należy je wykonać zawsze instalując nową antenę, wymieniając kabel oraz okresowo dla sprawdzenia instalacji.


 Prawidłowe zestrojenie instalacji antenowej jest niezwykle ważne. Źle zestrojona lub uszkodzona wyraźnie zmniejsza zasięg łączności, może być powodem emitowania zakłóceń a nawet być spowodować uszkodzenie urządzenia CB Radio.

Przed rozpoczęciem strojenia należy zamontować antenę oraz CB Radio w miejscu docelowym. Pomiarów będziemy dokonywać przez kabel w miejscu podłączenia do CB Radio. Anteny samochodowe CB sprzedawane są najczęściej wraz z kablem oraz wtyczką do radia. Jeśli wtyczki nie ma, należy ją zamontować zgodnie z informacjami zawartymi w artykule o wtyczkach. Potrzebne będą też:

- miernik SWR(reflektometr)

- kabelek antenowy długości do 30cm* zakończony obustronnie wtykami UC-1

- klucz (zwykle imbusowy) o rozmiarze dopasowanym do śrubek mocujących promiennik (tzw."bat") anteny.  Klucz ten jest często na wyposażeniu anteny.

Antenę, miernik  i CB radio łączymy jak na rys. 1.

Włączamy radio, ustawiamy na kanał zbliżony do połowy pasma pracy (17, 18, 20 lub 21).

1) Przełącznik  FWD/REF (lub SET/SWR) na mierniku SWR ustawiamy na FWD (lub SET). Wciskamy nadawanie i kręcimy na mierniku SWR pokrętłem CAL tak, żeby wskazówka znalazła się w pozycji SET. Przełączamy na REF (SWR) i ze skali  "1...1,5...2__3__5__10"  odczytujemy wskazanie. Puszczamy przycisk nadawania. Czas nadawania nie powinien być dłuższy niż kilka sekund.

2) Odczytane wskazanie, np. "1,5" jest tym co nas interesuje. Ideałem jest wynik w okolicach "1". Jeżeli jest większe niż "1,5" należy dostroić antenę**. Wskazanie powyżej "3" świadczy o uszkodzeniu wtyczki, kabla, anteny lub jej nieprawidłowym montażu.

3) W zależności od potrzeby stroimy antenę. Najczęściej odkręca się jedną lub dwie bardzo małe imbusowe śrubki u podstawy anteny, wysuwa lub wsuwa o kilka milimetrów promiennik anteny i zakręca śrubki.  Następnie wykonuje się sprawdzenie jak w pkt. 1. Jeśli mimo wydłużania - skracania promiennika do różnych długości SWR nie obniża się poniżej 1,5 to prawdopodobnie źle wybraliśmy miejsce montażu anteny.  W takiej sytuacji najlepiej udać się do dobrego serwisu CB Radio, który dysponuje lepszym sprzętem pomiarowym i będzie w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Uwagi:

1) w niniejszym tekście użyto sformułowania "strojenie anteny" w odniesieniu do zespołu antena - kabel. Takie użycie terminu "strojenie" jest nieścisłe, jednak zdecydowano się na nie w celu uproszczenia terminologii na potrzeby artykułu typowo poradnikowego.

2) "strojenie" anteny przez kabel jest rozwiązaniem kompromisowym. Ponadto anteny nie zawsze stroi się na najniższy SWR. Postępując prawidłowo powinno się mierzyć SWR bezpośrednio przy antenie lub przez kabel mający długość połowy długości fali z uwzględnieniem współczynnika skrócenia. W przypadku typowo stosowanych w paśmie CB kabli antenowych z polietylenowym izolatorem kabel taki ma długość ok 3,63m.

 * długość kabla pomiarowego  w przypadku pasma CB nie jest krytyczna. Zaleca się długość poniżej 30 cm.

** rzeczywisty SWR przy antenie jest o kilka % wyższy niż mierzony przez kabel. Zależy m.in od jego rodzaju i długości. Dla potrzeb montażu CB Radio można ten problem pominąć.

 

By: Joomla Free Templates